Healing kinderen

Chakra Er worden steeds meer kinderen geboren, die extra kwetsbaar zijn.
Meestal is er in meer of mindere mate sprake van leer,- en gedragsproblemen, onverklaarbare angsten, dromerigheid en/of dyslexie.

Enkele herkenningspunten kunnen zijn:
  • Heel gevoelig en dus ook gevoelig voor alles wat er om en in hen gebeurt.
  • Moeite met verandering, waardoor ze sneller ziek kunnen worden en last kunnen hebben van allergieën, eczeem of bedplassen.
  • Moeite mët en óp school.
  • Moeite met regels als het hoe en waarom niet bekend is of niet realistisch is.
  • Soms overdreven druk of teruggetrokken.
  • Veel liefde en kennis voor en van de natuur.
  • Een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Als het ten koste gaat van de natuurlijke spontaniteit, plezier en 'het lekker in zijn vel voelen', kan een healing het kind een goede ondersteuning bieden.

Een healing kan meer rust te geven of juist meer energie. Het kan het kind leren zich thuis te voelen op de aarde. Het kan leren om de eigen waarde weer te kunnen zien en eigen capaciteiten, verantwoordelijkheid en zelfbewustzijn te ontwikkelen.
Kortom: OM TE MOGEN EN TE KUNNEN ZIJN, WIE HET WERKELIJK IS!!!
 

Handen

Vóór de eigenlijke healing vindt er naar behoefte een oriëntatiegesprek plaats, waarbij het kind en één of beide ouders worden verzocht aanwezig te zijn.
Dit gesprek dient onder meer om een basis van vertrouwen en veiligheid te leggen en om het probleem/problemen helder te krijgen.
Daarna kan de healing gaan plaatsvinden. Deze is individueel; in de ruimte is alleen de healer, Ans, en de healee, het kind.
Ook visualisaties, grondingsoefeningen, en vormen van creatieve therapie, waaronder Encaustic Art kunnen deel uitmaken van een healing. Het kind vindt dat meestal erg fijn en krijgt daardoor het gevoel dat het er zélf wat aan kan doen, waardoor zijn eigen kracht, zelfwaardering en bewustzijn wordt versterkt.

Soms kan het nodig zijn dat de healing van het kind via één van de ouders gebeurt.
In dat geval hoeft het kind niet aanwezig te zijn, de ouder wel.
Voor alle duidelijkheid: ook hier is de healing ten behoeve van het kind, maar loopt via een ouder.
Deze laatste manier kan van belang zijn voor jonge kinderen.

Als extra ondersteuning tijdens de healing, en in het helingsproces, kan gebruik worden gemaakt van Reiki, edelstenen, en bloesem,- en edelsteenremedies. Ook het werken met de Healing Arts Liquid Light Remedies kan voor kinderen van grote betekenis zijn, waardoor ze weer gaan (h)erkennen wie ze werkelijk zijn (zie Healing Arts Therapie).
Ieder persoon is uniek!
Zo is dus ook de ondersteuning die wordt geboden persoonsafhankelijk.
Ans stemt zich nauwkeurig af en geeft iedereen dat wat hij of zij op dat moment nodig heeft.
Meestal zijn er meerdere healingen nodig en zodoende zal de verdere ondersteuning ook steeds worden aangepast om uiteindelijk een optimaal evenwicht te bereiken.

Kosten consult: €37,50 voor het eerste uur, daarna € 8,50 per kwartier (nagesprek met ouders).

- Boek: ALS JE NIET LEKKER IN JE VEL ZIT
- Wie ben ik?
- Healing en Reading
- Healing kinderen
- Reiki
- Healing Arts Therapie
   - Kinderen als cliënt
   - Van basis- naar middelbare school
   - Encaustic art
- Bloesemtherapie
- Edelsteentherapie
- Maak je eigen krachtschild
- Contact

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!